Hướng dẫn reset mật khẩu đầu ghi hình trên màn hình tại chỗ

  Ngày đăng bài: 21/12/2017

  Lượt xem: 6282

  Tác giả: Camera247 Copywriter

– Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu ( GUID ) bằng màn hình tại chỗ ( sử dụng USB cắm vào đầu ghi hình )
Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã t ạo sẵn này , sẽ reset mật khẩu

– Mỗi file reset này chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để phòng

 

 

Để đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, Camera247 sẽ hướng dẫn người dùng một cách chi tiết nhất.

 

 

 

Phần 1: Tạo file reset mật khẩu

 

Bước 1: Xuất file reset mật khẩu ( BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB)

Hướng dẫn reset mật khẩu đầu ghi hình trên màn hình tại chỗ

 

 

Bước 2: Chọn vị trí lưu trên USB

Hướng dẫn reset mật khẩu đầu ghi hình trên màn hình tại chỗ

Hướng dẫn reset mật khẩu đầu ghi hình trên màn hình tại chỗ

 

 

 

Phần 2: Reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ ( BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB)

 

 

Hướng dẫn reset mật khẩu đầu ghi hình trên màn hình tại chỗ

 

Hướng dẫn reset mật khẩu đầu ghi hình trên màn hình tại chỗ

 

 

Bạn gặp khó khăn, cần tư vấn liên hệ với Nhà phân phối camera Hikvision :

 

1. Nếu cần hỗ trợ kỹ thuật xin liên hệ Hotline (24/7): 0913 370 247
2. Nếu cần sửa chữa nâng cấp hệ thống liên hệ bộ phận nhận việc theo số 0913 900 247

 

 

  Ngày đăng bài: 21/12/2017

  Lượt xem: 6283

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X