Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

  Ngày đăng bài: 21/12/2017

  Lượt xem: 8885

  Tác giả: Camera247 Copywriter

Hôm nay, Camera247  sẽ hướng dẫn người dùng cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801 bằng hình ảnh chi tiết, để người dùng có thể tự cài đặt tại nhà. 

 

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

 

Phần 1: Kích hoạt thiết bị, gán vào phần mềm cấu hình và chỉnh thời gian cho thiết bị

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

 

 

Phần 2: Khai báo người dùng trên phần mềm, tải thông tin xuống máy chấm công

 

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

 

 

Phần 3: Khai báo ca làm việc và áp dụng cho người dùng

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

 

Phần 4: Xuất báo cáo chấm công

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

Hướng dẫn cài đặt máy chấm công Hikvision SH-K2A801

 

 

Bạn gặp khó khăn, cần tư vấn liên hệ với Nhà phân phối camera Hikvision :

 

1. Nếu cần hỗ trợ kỹ thuật xin liên hệ Hotline (24/7): 0913 370 247
2. Nếu cần sửa chữa nâng cấp hệ thống liên hệ bộ phận nhận việc theo số 0913 900 247

 

 

  Ngày đăng bài: 21/12/2017

  Lượt xem: 8886

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X