HIKVISION không thể xem qua mạng

  Ngày đăng bài: 22/09/2017

  Lượt xem: 2845

  Tác giả: Camera247 Copywriter

 

HIKVISION không thể xem qua mạng

 

 

Thời gian gần đây vấn đề  HIKVISION không thể xem qua mạng được khá nhiều người quan tâm, có một số lý giải cho vấn để này như sau:

 

1. Do gần đây HIKVISION chuyển server mới  – có thể là về Việt Nam

2. Bị load về mặc định

 

 

 Hãng có nhận định rằng 1 số firmware của HIKVISION  bị lỗi bảo mật  nhưng theo một số  nguồn tin khác  thì đó là backdoor. Và từ khóa hot nhất hiện nay đang là HIKVISION Backdoor.

 

 

– Từ nhạy cảm nhất hiện nay đang là : auth=YWRtaW46MTEK

– Video: https://www.youtube.com/watch?v=bhY71LHRPK4

 

 

Tool ( Tool yêu cầu .NET 4.5.2 hoặc cao hơn nhé) : http://tromcap.com/…/hikpasswordhelper-backdoor-tool-reset…/

 

 

=> Vậy đây là lỗi bảo mật hay là backdoor?

 

 

 Chú ý: Backdoor được thành viên ipcamtalk phát hiện từ tháng 3 và những firmware sau đang bị dính lỗi bảo mật.

 

 

+ V5.2.0 build 140721 – Vulnerable

 

 

+ V5.2.0 build 141016 – Vulnerable

 

 

+ V5.3.6 build 151105 – Vulnerable

 

 

+ V5.3.5 build 161112 – Vulnerable

 

 

+ V5.4.0 build 160401 – Vulnerable

 

 

+ V5.4.0 build 160520 – Vulnerable

 

 

+ V5.4.3 build 160705 – Vulnerable

 

 

+ V5.4.3 build 160808 – Vulnerable

 

 

+ V5.4.4 build 161125 – Vulnerable

 

 

+ V5.3.9 build 170109 – Vulnerable

  Ngày đăng bài: 22/09/2017

  Lượt xem: 2846

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X