Hướng dẫn chia sẻ camera qua Hik-connect

  Ngày đăng bài: 20/12/2017

  Lượt xem: 3807

  Tác giả: Camera247 Copywriter

Áp dụng cho người cài đặt, quản lý nhiều thiết bị

 

 

Hiện nay Hikvision đã giới thiệu giải pháp Hik-connect để có thể xem camera dạng điện toán đám mây và Hik-connect Domain. Như vậy mỗi người dùng sẽ phải có 1 tài khoản để quản lý thiết bị của mình

 

Vậy để quản lý thiết bị của mình nên sử dụng tài khoản chính ( của người cài đặt) và chia sẻ quyền xem camera cho khách hàng. Thiết bị sẽ được gán vào tài khoản của người cài đặt để quản lý.

 

 

 

Bước 1: Đăng nhập để chia sẻ tài khoản

 

 

Hướng dẫn chia sẻ camera qua Hik-connect

 

Hướng dẫn chia sẻ camera qua Hik-connect

 

 

 

Bước 2: Nhập địa chỉ Email, SĐT của tài khoản Hik-connect muốn chia sẻ

 

 

Hướng dẫn chia sẻ camera qua Hik-connect

 

 

Hướng dẫn chia sẻ camera qua Hik-connect

 

 

 

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản được chia sẻ camera

 

 

Hướng dẫn chia sẻ camera qua Hik-connect

 

 

Hướng dẫn chia sẻ camera qua Hik-connect

 

 

Hướng dẫn chia sẻ camera qua Hik-connect

 

 

 

Bạn gặp khó khăn, cần tư vấn liên hệ với Nhà phân phối camera Hikvision – Camera247

 

 

1.  Nếu cần hỗ trợ kỹ thuật xin liên hệ Hotline (24/7): 0913 370 247

2.  Nếu cần sửa chữa nâng cấp hệ thống liên hệ bộ phận nhận việc theo số 0913 900 247

 

 

  Ngày đăng bài: 20/12/2017

  Lượt xem: 3808

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X