Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

  Ngày đăng bài: 20/12/2017

  Lượt xem: 5350

  Tác giả: Camera247 Copywriter

Tiếp chuỗi bài đăng ký, sử dụng dịch vụ Hik-connect, ở bài viết này Camera247 sẽ hướng dẫn người dùng đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt một cách đơn giản, chi tiết nhất. 

 

 

 

1. Đăng ký tài khoản Hik-connect trên trình duyệt Web

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

2. Bật Hik-conenct trên trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

 

3. Tạo tên miền Hik- Connect

 

 

– Yêu cầu mở Port – mở cổng HTTP, RTSP, Sever Port
– Bắt buộc phải điền Sever Port và HTTP port
– Nếu không sẽ ko gán được Domain vào điện thoại
Tên miền sẽ có dạng www.hik-connect.com/tenmien

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

 

4. Cách kiểm tra mã xác thực của đầu ghi hình/ camera IP

 

 

hik-connect

 

 

 

5. Cách mở cổng – mở Port trên modem

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Hik-connect Domain bằng trình duyệt

 

 

 

Bạn gặp khó khăn, cần tư vấn liên hệ với Nhà phân phối camera Hikvision :

 

 

1.  Nếu cần hỗ trợ kỹ thuật xin liên hệ Hotline (24/7): 0913 370 247

 

 

2.  Nếu cần sửa chữa nâng cấp hệ thống liên hệ bộ phận nhận việc theo số 0913 900 247

 

 

  Ngày đăng bài: 20/12/2017

  Lượt xem: 5351

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X