Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

  Ngày đăng bài: 22/11/2017

  Lượt xem: 14516

  Tác giả: Camera247 Copywriter

 

Hướng dẫn này sẽ chỉ ra cách tiếp cận từng bước khi thiết lập hoặc sửa đổi mật khẩu tài khoản. Bạn không thể sửa đổi hệ thống mặc định Tên người dùng, tuy nhiên bạn có thể sửa đổi mật khẩu. Hãy nhớ thay đổi mật khẩu trên tất cả các tài khoản để đảm bảo an ninh tối đa.

 

 

Bước 1: Từ Menu chính Chọn Hệ thống

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

 

 

Bước 2: Chọn tài khoản ➞ Nhấp vào biểu tượng sửa đổi để thay đổi tên người dùng và mật khẩu

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

 

 

Bước 3: Nhấp vào trình đơn thả xuống Tên người dùng và chọn Tên người dùng để Sửa đổi

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

 

 

Bước 4: Kiểm tra Sửa đổi Mật khẩu ➞ Nhập mật khẩu cũ bằng cách nhấp vào biểu tượng bàn phím trên bàn phím trên màn hình

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

 

 

Bước 5: Nhập mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

 

 

Bước 6: Sửa đổi User Name ➞ Chọn Save

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi theo số 0913 370 247 để được hỗ trợ miễn phí 24/7

 

 

  Ngày đăng bài: 22/11/2017

  Lượt xem: 14517

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X