Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

  Ngày đăng bài: 23/10/2018

  Lượt xem: 1248

  Tác giả: Camera247 Copywriter

Ở bài viết này, Camera247 sẽ hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động một cách chi tiết. Nếu gặp khó khăn trong quá trình sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0913 370 247 để được hỗ trợ 24/7.

 

 

1. Cài đặt phần mềm

 

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

 

 

2. Các tính năng cơ bản

 

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

 

 

3. Đặc tính nổi bật

 

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EZVIZ trên di động

 

 

KHUYẾT ĐIỂM

 

Chưa có tính năng chia sẻ thiết bị cho tài khoản khác, chưa quản lý được thiết bị chưa chia sẻ trên ứng dụng điện thoại EZVIZ

 

 

CÁCH KHẮC PHỤC

 

Đăng nhập tài khoản EZVIZ trên trang web http://ezvizlife.com hoặc chia sẻ thiết bị thông qua phần mềm Hik-connect trên điện thoại để chia sẻ và quản lý thiết bị được chia sẻ.

 

 

 

  Ngày đăng bài: 23/10/2018

  Lượt xem: 1249

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X