Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

  Ngày đăng bài: 18/12/2017

  Lượt xem: 7223

  Tác giả: Camera247 Copywriter

Hôm nay, Camera247 sẽ hướng dẫn người dùng cài đặt sử dụng camera quay quét IP một cách đơn giản nhất bằng hình ảnh để người dùng có thể tự cài đặt sử dụng tại nhà.

 

 

1. Đăng nhập vào camera

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

 

 

2. Tính năng định vị 3D

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

 

3. Điểm Preset

 

a, Quy định điểm

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

b, Gọi điểm

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

 

 

4. Khai báo Patrol

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

 

5. Khai báo Pattern

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

 

6. Khai báo Park Action

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

 

7. Hẹn giờ hoạt động cho camera

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

 

8. Chọn vị trí khởi tạo cho camera

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

9. Tăng ghi nhớ vị trí sau khi mất điện

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

 

10. Tăng giới hạn cho góc quay camera

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

Hướng dẫn sử dụng camera quay quét IP Hikvision

 

 

 

Nếu bạn cần nâng cấp hệ thống camera, hãy liên hệ bộ phận nhận việc của nhà phân phối camera Hikvision chuyên nghiệp theo số 0913 900 247

 

Bạn gặp khó khăn trong quá trình cài đặt liên hệ Hotline kỹ thuật (24/7): 0913 370 247

 

 

  Ngày đăng bài: 18/12/2017

  Lượt xem: 7224

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X