Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

  Ngày đăng bài: 20/12/2017

  Lượt xem: 4986

  Tác giả: Camera247 Copywriter

Bài viết này, Camera247 sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký và sử dụng dịch vụ Hik-connect đám mây và Hik-connect Domain một cách chi tiết nhất, cùng theo dõi bài viết của chúng tôi dưới đây.

 

 

1. Đăng ký tài khoản Hik-connect trên App

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

 

2. Bật tính năng Hik-Connect trên đầu ghi /camera

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

 

 

3. Gán thiết bị vào Hik-connect Cloud trên App

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

 

4. Gán tên miền Hik-connect Domain

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

 

 

 

5. Cách kiểm tra mã xác thực của thiết bị

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

 

6. Cách mở cổng (Port) và kiểm tra

 

 

Cách mở cổng ( Port ) 1 lớp

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

– Cách mở cổng ( Port ) 2 lớp

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

– Mô tả thao tác trên modem

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

– Cách kiểm tra mở port đã thành công hay chưa

Đăng kí và sử dụng dịch vụ Cloud Hik-connect và Hik-connect Domain

 

 

 

Bạn gặp khó khăn, cần tư vấn liên hệ với Nhà phân phối camera Hikvision :

 

 

1.  Nếu cần hỗ trợ kỹ thuật xin liên hệ Hotline (24/7): 0913 370 247

2.  Nếu cần sửa chữa nâng cấp hệ thống liên hệ bộ phận nhận việc theo số 0913 900 247

 

 

  Ngày đăng bài: 20/12/2017

  Lượt xem: 4987

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X