Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801/02/04

  Ngày đăng bài: 21/12/2017

  Lượt xem: 7915

  Tác giả: Camera247 Copywriter

Hướng dẫn đầy đủ chi tiết nhất về cách cài đặt bộ Access Controller Hikvision sẽ được Camera247 gửi đến người dùng ở bài viết dưới đây, cùng đọc đến cuối bài viết của chúng tôi để hoàn thành quá trình cài đặt nhé.

 

 

Phần 1: Đấu nối

 

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

 

 

Phần 2: Kích hoạt và gán thiết bị vào phần mềm

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

 

 

Phần 3: Tạo người dùng và phân quyền

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

 

 

Phần 4: Quản lý – kiểm soát ra vào

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Hướng dẫn cài đặt bộ Access Controller Hikvision SH-K3801

 

Bạn gặp khó khăn, cần tư vấn liên hệ với Nhà phân phối camera Hikvision :

 

1. Nếu cần hỗ trợ kỹ thuật xin liên hệ Hotline (24/7): 0913 370 247
2. Nếu cần sửa chữa nâng cấp hệ thống liên hệ bộ phận nhận việc theo số 0913 900 247

 

 

  Ngày đăng bài: 21/12/2017

  Lượt xem: 7916

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X