Hướng dẫn Reset mật khẩu đầu ghi hình bằng câu hỏi bí mật

  Ngày đăng bài: 02/03/2017

  Lượt xem: 853

  Tác giả: Camera247 Copywriter

 

 

Khách hàng có thể hoàn toàn chủ động tạo mật khẩu khi đã quên mật khẩu cũ chỉ bằng những câu hỏi bí mât của bạn. Hãy theo dõi bài viết của Camera247 ngày hôm nay: 

 

 

 

Phần 1: Trả lời các câu hỏi bí mật.

 

 

Bước 1: Trả lời các câu hỏi bí mật

 

 

 

 

 

Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại

 

 

reset mật khẩu bằng câu hỏi bí mật

 

 

 

Bước 3: Trả lời các câu hỏi và lưu lại các câu trả lời

 

 

reset mật khẩu bằng câu hỏi bí mật

 

 

 

Phần 2: reset mật khẩu bằng file reset tạo sẵn trên màn hình trực tiếp

 

 

Bước 1: Đăng nhập vào trình duyệt

 

 

reset mật khẩu bằng câu hỏi bí mật

 

 

Bước 2: Trả lời các câu hỏi bí mật ( với các câu trả lời đã khai báo từ trước )

reset mật khẩu bằng câu hỏi bí mật

 

 

 

Bước 3: Tạo mật khẩu mới

 

 

reset mật khẩu bằng câu hỏi bí mật

 

 

Màn hình thông báo thành công:

 

 

reset mật khẩu bằng câu hỏi bí mật

 

 

 

Mọi thắc mắc về kỹ thuật hãy liên hệ với Camera247 theo số Hotline(24/7): 0963 396 247 để được tư vấn miễn phí.

  Ngày đăng bài: 02/03/2017

  Lượt xem: 854

  Tác giả: Camera247 Copywriter


X
X