Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

  Ngày đăng bài: 22/11/2017

  Lượt xem: 4851

  Tác giả: Camera247 Copywriter

 

 

Ở bài viết này Camera247 xin hướng dẫn người dùng chi tiết nhất cách đăng ký tên miền cho camera IP/ đầu ghi hình của Hikvision

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

1. Đăng ký tài khoản và tạo tên miền

 

 

Bước 1: Điền thông tin khai báo

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

 

Bước 2: Xác nhận link đăng ký tại email

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Bước 3: Kích hoạt tài khoản, đăng nhập hệ thống

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

 

2. Cấu hình thông số mạng và CAMERADDNS cho thiết bị

 

 

Bước 1: Điền đầy đủ thông số mạng

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Bước 2: Chỉnh thông số Port cho thiết bị

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Bước 3: Nhập tên miền và tài khoản đã tạo

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0 Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

 

Bước 4: Cài đặt xong

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

3. Mở cổng trên Modem

 

Bước 1: Mở Port

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Bước 2: Kiểm tra xem mở port thành công chưa

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Bước 3: Check cổng port

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

4. Gán vào phần mềm iVMS-4500, Hik-Connect iVMS-4200

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

Hướng dẫn tạo tên miền CAMERADDNS 2.0

 

 

 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí 24/7

 

 

Hotline kỹ thuật (24/7): 0913 370 247 

 

 

  Ngày đăng bài: 22/11/2017

  Lượt xem: 4852

  Tác giả: Camera247 Copywriter


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X