DOWNLOAD PHẦN MỀM
Thứ tự Tên File Ảnh Mô tả Download
1 Videoviewer - Dùng cho máy tính Windows Phần mềm Video Viewer của hãng AVTECH cho các loại đầu ghi hình mới sản xuất Cho phép xem và truy cập qua mạng Lan/Internet Có thể ghi hay chụp lại ảnh tại máy tính đang bật phần mềm Hiển thị tối đa 16 camera Cho phép kết nối với nhiều thiết bị cùng một lúc Dùng với các Đầu ghi hình và camera Ip mới
2 Team Viewer - Dùng cho máy tính Windows Hỗ trợ từ xa không cần cài đặt Với TeamViewer bạn có thể điều khiển từ xa bất kỳ máy tính nào bất cứ ở đâu qua mạng internet. Không yêu cầu cài đặt, chỉ cần chạy ứng dụng cho cả hai bên và kết nối - thậm chí thông qua tường lửa.
3 Videoviewer - Dùng cho máy tính Apple Cho Mac Book. Phần mềm Video Viewer của hãng AVTECH cho các loại đầu ghi hình mới sản xuất Cho phép xem và truy cập qua mạng Lan/Internet Có thể ghi hay chụp lại ảnh tại máy tính đang bật phần mềm Hiển thị tối đa 16 camera Cho phép kết nối với nhiều thiết bị cùng một lúc Dùng với các Đầu ghi hình và camera Ip mới
4 Teamviewer - Dùng cho máy tính Apple Cho Mac Book. Hỗ trợ từ xa. Với TeamViewer bạn có thể điều khiển từ xa bất kỳ máy tính nào bất cứ ở đâu qua mạng internet. Không yêu cầu cài đặt, chỉ cần chạy ứng dụng cho cả hai bên và kết nối - thậm chí thông qua tường lửa.
5 Video Player - Windows Phần mềm xem file backup camera từ đầu ghi hình AVTech
6 CMS Software Phần mềm CMS của hãng SamTech cho các loại đầu ghi hình mới sản xuất Cho phép xem và truy cập qua mạng Lan/Internet Có thể ghi hay chụp lại ảnh tại máy tính đang bật phần mềm.
7 DVR H.264 VT-4100-8100-16100 Phần mềm ghi hình của hãng VanTech cho các loại đầu ghi VT-4100-8100-16100. Cho phép xem và truy cập qua mạng Lan/Internet Có thể ghi hay chụp lại ảnh tại máy tính đang bật phần mềm. (Pass giải nén www.congngheanninh.com
8 VT-4100E-8100E-16100E Phần mềm ghi hình của hãng VanTech cho các loại đầu ghi VT-4100E-8100E-16100E. Cho phép xem và truy cập qua mạng Lan/Internet Có thể ghi hay chụp lại ảnh tại máy tính đang bật phần mềm. (Pass giải nén www.congngheanninh.com)
9 DVR VT-4400S-4400M-8400-16400 Phần mềm ghi hình của hãng VanTech cho các loại đầu ghi VT-4400S-4400M--8400-16400. Cho phép xem và truy cập qua mạng Lan/Internet Có thể ghi hay chụp lại ảnh tại máy tính đang bật phần mềm. (Pass giải nén www.congngheanninh.com)
10 DVR VP-8300-16300-32300 Phần mềm ghi hình của hãng VanTech cho các loại đầu ghi VP-8300-16300-32300. Cho phép xem và truy cập qua mạng Lan/Internet Có thể ghi hay chụp lại ảnh tại máy tính đang bật phần mềm. (Pass giải nén www.congngheanninh.com)
11 VT-4800S-4800SA-4800M-8800M-8800H-16800M-16800H-24800M-24800H-32800M-32800H Phần mềm ghi hình của hãng VanTech cho các loại đầu ghi VT-4800S-4800SA-4800M-8800M-8800H-16800M-16800H-24800M-24800H-32800M-32800H. Cho phép xem và truy cập qua mạng Lan/Internet Có thể ghi hay chụp lại ảnh tại máy tính đang bật phần mềm. (Pass giải nén: www.congngheanninh.com)
12 VT-4200-8200S-16200S Phần mềm ghi hình của hãng VanTech cho các loại đầu ghi VT-4200-8200S-16200S. Cho phép xem và truy cập qua mạng Lan/Internet Có thể ghi hay chụp lại ảnh tại máy tính đang bật phần mềm. (Pass: giải nén: www.congngheanninh.com)
13 Questek CMS 6100 Series (Quản lý 1024 camera) Phần mềm CMS 6100 Series (Quản lý 1024 camera)